EST   ENG   RUS   SWE   FIN   DE   
STARTSIDA
OM GLAS
PRODUKTER
GENOMFÖRDA ARBETEN
OM OSS
VÄRDEFULLA TIPS
Vanliga frågor
KONAKTA OSS

 
Vanliga frågor send to a friend   skriv ut

Varför darrar glasen på den inglasade balkongen?

Vi har ofta blivit tillfrågade om råd om vad man ska göra om balkongglasen darrar/vibrerar när det blåser. Tyvärr måste vi svara att man måste skaffa nya glas. Anledningen är oftast att montören inte har tagit hänsyn till lägenhetens höjdläge – ju högre upp balkongen ligger desto hårdare glas och fler monteringsdetaljer ska man använda. Vi använder alltid glas och monteringsdetaljer som motsvarar standards och passar till höjdläget.

Vilket säkerhetsglas ska man välja? Härdat eller laminerat?

Det beror framför allt på var glaset ska användas. I princip kan man påstå att laminerat glas är säkrare. Härdat glas är hårdare än vanligt planglas, men detta gäller först och främst påtryckningen som det håller för. Om en gummiboll träffar härdat glas kommer med all sannolikhet ingenting att hända, men det är inte ovanligt att härdat glas går sönder när det träffas av ett slag, t ex med armbandsur. Om man jämför på så sätt så är laminerat glas helt klart starkare och säkrare – det är inte utan anledning man tillverkar bilarnas vindrutor av laminerat glas.

Hur lång är glasets livstid?

Det beror mycket på typen av glas, men glas är helt klart inte evigt. Beroende av beståndsdelar och struktur ändrar glaset sin form under tiden, man kan säga att det flyter neråt. Men sådana förändringar kan följas under århundraden; tiotals och tiotals år medför inga förändringar som kan ses med bara ögat.